Nyinnflyttede flyktninger

Antall nyinnflyttede husstander som er tildelt kommunal bolig i løpet av året, med hovedbegrunnelse at de er flyktninger. En person regnes som flyktning så lenge kommunen mottar integreringstilskudd for vedkommende. Integreringstilskuddet mottas i 5 år etter første bosetting i kommunen. At de er nyinnflyttet betyr at de ikke bodde i en kommunal bolig på søknadstidspunktet. Dette til forskjell fra husstander som har byttet kommunal bolig i løpet av året, eller husstander som har fått forlenget husleiekontrakt i nåværende kommunale bolig i løpet av året.