Antall nyinnflyttede husstander

Antall husstander som er tildelt kommunal bolig i løpet av året, og som er nyinnflyttet i den forstand at de ikke bodde i en kommunal bolig på søknadstidspunktet. Dette til forskjell fra husstander som har byttet kommunal bolig i løpet av året, eller husstander som har fått forlenget husleiekontrakt i nåværende kommunale bolig i løpet av året.