Andel av brutto investeringsutgifter

Tallet viser hvor stor andel tallet du velger utgjør av brutto investeringsutgifter.