Utførte årsverk

Antall utførte årsverk, det vil si avtalte årsverk fratrukket fravær.