Avtalte årsverk

Antall avtalte årsverk, inkludert lange fravær