Utgifter per kvadratmeter bygg

Viser korrigerte brutto driftsutgifter for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter, og er ett tall for enhetskostnadene som blir brukt per kvadratmeter av (fylkes)kommunen på eiendomsforvaltningen.