Dispensasjonss√łknader der fylkeskommunen har gitt samtykke

Dispensasjonss√łknader fra regionale planer med hjemmel i pbl der fylkeskommunen har gitt samtykke