Dispensasjonss√łknader der fylkeskommunen IKKE har gitt samtykke

Dispensasjonss√łknader fra regionale planer med hjemmel i pbl der fylkeskommunen ikke har gitt samtykke