S√łknader om dispensasjon fra regionale planer behandlet av fylkeskommunen

Dispensasjonss√łknader fra regionale planer med hjemmel i pbl behandlet i alt