Institusjon - beboere på langtidsopphold

Personer innskrevet for langtidsopphold i institusjon pr 31.12. IPLOS-tjeneste 21). Gjelder sykehjem, aldershjem, barneboliger. Beboere med øyeblikkelig hjelp døgnopphold/KAD eller i institusjon for personer med rusproblemer er ikke inkludert. Datakilde: Helsedirektoratets IPLOS-KPR-register.