Hjemmetjenester - brukere 67-79 år

Brukere 67-79 år med vedtak om minst 1 hjemmetjeneste (KOSTRA funksjon 254 - Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende) pr. 31.12. Inkluderer praktisk bistand (IPLOS-tjeneste 1, 2 og 3), helsetjenester i hjemmet (tidl. hjemmesykepleie, IPLOS-tjeneste 15), avlastning utenfor institusjon (IPLOS-tjeneste 7) og omsorgslønn (IPLOS-tjeneste 11). Inkluderer IKKE rehabilitering (IPLOS-tjeneste 16).