Institusjon - beboere med omfattende bistandsbehov

Beboere i institusjon per 31.12. (IPLOS-tjenestene 8 Avlasting - i institusjon, 18 Tidsbegrenset opphold - utredning/behandling, 19 Tidsbegrenset opphold - habilitering/rehabilitering, 20 Tidsbegrenset opphold - annet, 21 Langtidsopphold i institusjon), og med omfattende bistandsbehov (jf. https://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/kommunale-helse-og-omsorgstjenester-2017, vedlegg A.) Datakilde: Helsedirektoratets IPLOS-KPR-register.