Brukere med individuell plan

Brukere med individuell plan og minst en omsorgstjeneste per 31.12. iht. https://www.ssb.no/helse/om-argang-2019-av-statistikken-sjukeheimar-heimetenester-og-andre-omsorgstenester#IPLOStjenester_2019, ekskl. langtidsopphold (21) tvang (14,23,24) og ø-hjelp (25). Tom. 2019-årgangen også ekskl. nattopphold (22) og velferdsteknologi (26,27,28). I 2019-årgangen mangler bolig (12,13,29). Datakilde: Helsedirektoratets IPLOS-KPR-register.