Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, helsetjenester i hjemmet

Gjennomsnittlig antall tildelte timer helsetjenester i hjemmet per uke for brukere per 31.12., IPLOS-tjeneste 15. Datakilde: Helsedirektoratets IPLOS-KPR-register.