Beboere i bolig m/ fast tilknyttet bemanning hele døgnet

Gjelder beboere i samlokaliserte omsorgboliger, uansett alder, per 31.12. Det forutsettes at det er minst én ansatt tilstede i bygningen/bofellesskapet hele døgnet. Datakilde: KOSTRA skjema 4 Helse- og omsorgstjenster - samleskjema, pkt. 6.