Institusjon - sykehjemsbeboere

Beboere i institusjon med vedtak om flg. tjenester pr. 31.12. (nummer henviser til IPLOS tjenestenummer): 18 Tidsbegrenset opphold - utredning/behandling. 19 Tidsbegrenset opphold - habilitering/rehabilitering. 20 Tidsbegrenset opphold - annet. 21 Langtidsopphold. Gjelder sykehjem, aldershjem, barneboliger. 8 Avlastning i institusjon inngÄr ikke. Datakilde: Helsedirektoratets IPLOS-KPR-register