Brukere med omfattende bistandsbehov

Brukere av omsorgstjenester per 31.12. (alle IPLOS-tjenester ekskl. tvang 14, 23 og 24) listet i https://www.ssb.no/helse/om-argang-2019-av-statistikken-sjukeheimar-heimetenester-og-andre-omsorgstenester#IPLOStjenester_2019), og med omfattende bistandsbehov (jf. https://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/kommunale-helse-og-omsorgstjenester-2017, vedlegg A.) Datakilde: Helsedirektoratets IPLOS-KPR-register.