Har kommunen knyttet til seg kulturfaglig kompetanse?

Har kommunen knyttet til seg kulturminnefaglig kompetanse?