Fysiske besøk i folkebibliotek

Totalt antall fysiske besøk i kommunens folkebibliotek. Data er hentet fra rapporteringen til Nasjonalbiblioteket.