Alle typer arrangement

Alle typer arrangement gjennomført i kommunens folkebibliotek, både i regi av biblioteket og i samarbeid med andre, f.eks. samtale- og debattarrangement, opplæring, kurs og verksted. Data er hentet fra folkebibliotekstatistikken som rapporteres til Nasjonalbiblioteket. Grunnlagstallet er nytt fra statistikkåret 2016, og ble for første gang publisert i 2017.