Fylkesvei uten fast dekke

Samlet lengde fylkesvei uten fast dekke. Datakilde: Statens vegdatabank i Statens vegvesen.