Underganger på fylkesvei med høgdebegrensning under 4 meter

Underganger på fylkesvei med høgdebegrensning under 4 meter. Datakilde: Nasjonal vegdatabank i Statens vegvesen.