Fylkesvei med tillatt totalvekt under 50 tonn

Fylkesvei med tillatt totalvekt under 50 tonn. Datakilde: Statens vegdatabank i Statens vegvesen.