Tunneler på fylkesvei med høgdebegrensning under 4 meter

Antall tunneler på fylkesvei med høydebegrensning under 4 meter. Datakilde: Statens vegdatabank i Statens vegvesen.