Tunneler på fylkesvei med lengde over 500 meter

Antall tunneler på fylkesveier med lengde over 500 meter. Datakilde: Statens vegdatabank i Statens vegvesen.