Tunneler på fylkesvei

Antall tunneler på fylkesveier. Datakilde: Statens vegdatabank i Statens vegvesen.