Skredutsatte punkter utbedret siste år

Skredutsatte punkt på fylkesvei utbedret siste år. Datakilde: Skjema 50, KOSTRA-Samferdsel.