Midtekkverk ferdig bygd på eksisterende og nye to og tre felts fylkesvei siste år

Midtrekkverk ferdig bygd på eksisterende og nye to og tre felts fylkesvei siste år. Datakilde: Skjema 50, KOSTRA-Samferdsel.