Forsterket midtoppmerking utført på eksisterende og ny fylkesvei siste år

Forsterket midtoppmerking utført på eksisterende og ny fylkesvei siste år. Datakilde: Skjema 50, KOSTRA-Samferdsel.