To og tre felts fylkesvei med midtdeler

Antall to og tre felts fylkesvei med midtrekkverk. Datakilde: Statens vegdatabank i Statens vegvesen.