Fylkesvei med forsterket midtoppmerking (rumlefelt)

Forsterket midtoppmerking (rumlefelt) på fylkesvei. Datakilde: Nasjonal vegdatabank i Vegdirektoratet.