Fylkesvei med tillatt kjøretøylengde mindre enn 19,5 meter

Samlet lengde fylkesvei med tillatt kjøretøylengde mindre enn 19,5 meter. Datakilde: Statens vegdatabank i Statens vegvesen.