Fylkesvei stedvis lappet siste år

Lengde stedvis lapping av veidekke på fylkesvei siste år. Datakilde: Skjema 50, KOSTRA-Samferdsel.