Kommunal vei

Samlet lengde kommunal vei. Datakilde: Statens vegdatabank i Statens vegvesen.