Kollektivfelt langs fylkesvei

Antall kollektivfelt langs fylkesvei. Datakilde: Statens vegdatabank i Statens vegvesen.