Tunneler på fylkesvei

Lengde tunneler på fylkesveier. Datakilde: Statens vegdatabank i Statens vegvesen.