Holdeplasser langs fylkesvei som er universelt utformet åpnet for trafikk siste år

Antall holdeplasser langs fylkesvei som er universelt utformet åpnet for trafikk siste år. Datakilde: Skjema 50, KOSTRA-Samferdsel.