Strekning tilrettelagt for gående og syklende siste år

Strekning tilrettelagt for gående og/eller syklende siste år som følge av fylkesvise investeringstiltak. Datakilde: Skjema 50, KOSTRA-Samferdsel.