Gang- og sykkelvei langs fylkesvei

Lengde gang- og sykkelvei langs fylkesvei. Datakilde: Statens vegdatabank i Statens vegvesen.