Fylkesveier

Samlet lengde fylkesvei. Datakilde: Statens vegdatabank i Statens vegvesen.