Fylkesvei åpnet for trafikk siste år

Lengde fylkesvei åpnet for trafikk siste år. Datakilde: Skjema 50, KOSTRA-Samferdsel.