Nye fire felts fylkesvei med fysisk atskilte kjørebaner åpnet for trafikk siste år

Ny fire felts fylkesvei med fysisk atskilte kjørebaner åpnet for trafikk siste år. Datakilde: Skjema 50, KOSTRA-Samferdsel.