Fylkesvei med 4 felt

Lengde fylkesvei med fire felt. Datakilde: Statens vegdatabank i Statens vegvesen.