Fylkesvei med fartsgrense 50 km/t eller lavere

Fylkesvei med fartsgrense 50 km/t eller lavere. Datakilde: Statens vegdatabank i Statens vegvesen.