Europa-/riksveier

Samlet lengde europa-/riksveier. Datakilde: Statens vegdatabank i Statens vegvesen.