Fylkesvei dekkelagt siste år

Lengde dekkelagt fylkesvei siste år. Datakilde: Skjema 50, KOSTRA-Samferdsel.