Bruer på fylkesvei

Antall bruer på fylkesvei. Datakilde: Statens vegdatabank i Statens vegvesen.