Fylkesvei med tillatt aksellast under 10 tonn

Antall bruer på fylkesvei med tillatt aksellast under 10 tonn. Datakilde: Statens vegdatabank i Statens vegvesen.