Mottakere av kvalifiseringsstønad per 1000 innbyggere 18 - 66 år

Mottakere av kvalifiseringsstønad per 1000 innbyggere 18 - 66 år