Antall kvinner i kvalifiseringsprogram

Antall kvinner i kvalifiseringsprogram i løpet av året